CONTACTE

Carmen Manzano TELF : 977 51 14 28

OBJECTIUS:

  • Sensibilitzar la societat envers la realitat dels països del Sud.
  • Lluitar contra la pobresa i la injustícia així com contra les seves causes.
  • Denunciar les causes de la pobresa.
  • Educar per al desenvolupament i la justícia.
  • Recolzar econòmicament projectes de desenvolupament (sanitaris, d’educació, accés a l’aigua potable, agropecuaris, socials, de promoció de la dona, sostenibilitat i medi ambient)  tant a l’Àfrica com a l’Amèrica Llatina o al Sud-est asiàtic.
  • Contribuir al canvi d’estructures, de comportaments i de valors, tot cercant la construcció d’una societat humana universal més justa, lliure i solidària.
Accés a les aplicacions