LLIGA CONTRA EL CÀNCER

Comarques Tarragona i Terres de l’Ebre
/www.lligacontraelcancer.cat

CONTACTE: Montse Aixendri Mañez

647902 06

Whatsapp

647902106

OBJECTIUS:

● Educació sanitària respecte a les causes del càncer i a la seva prevenció.

● Informació a la població.

● Suport als malalts de càncer i  les seves famílies. 

OBJECTIUS:

● Educació sanitària respecte a les causes del càncer i a la seva prevenció.

● Informació a la població.

● Suport als malalts de càncer i  les seves famílies. 

TASQUES DE VOLUNTARIAT: 

Accés a les aplicacions