CONTACTE: Maria San Pedro

977 216 383

OBJECTIUS

  • Rehabilitació de les conductes addictives.
  • Tractament de les addiccions.
  • Prevenció de les addiccions  (escolar i familiar).
  • Sensibilització.
  • Inserció sociolaboral

ACTIVITATS

  • Orientació i diagnòstic per a les adolescents i adults. Assessorament a familiars.
  • Derivació a centres de tractament .
  • Acompanyament a la reinserció sociolaboral.
  • Mesures Penals Alternatives per a drogodependents
  • Programa preventiu a centres educatius i empresa.

TASQUES DE VOLUNTARIAT

  • Acompanyament a familiars.
  • Reforç de l’equip terapèutic.
  • Àrea mèdica.

Accés a les aplicacions