CONTACTE: Maria San Pedro

977 216 383

OBJECTIUS:

●    Rehabilitació de les conductes addictives.

●    Tractament de les addiccions.

●    Prevenció de les addiccions  (escolar i familiar). Sensibilització. Inserció sociolaboral

ACTIVITATS:

●    Orientació i diagnòstic per a les adolescents i adults. Assessorament a familiars.

●    Derivació a centres de tractament . Acompanyament a la reinserció sociolaboral.

●    Mesures Penals Alternatives per a drogodependents

●    Programa preventiu a centres educatius i empresa.

 

TASQUES DE VOLUNTARIAT: 

●    Acompanyament a familiars.

●    Reforç de l’equip terapèutic.

●    Àrea Mèdica.

 


Accés a les aplicacions