OBJECTIUS:

●    Donar a conèixer l’entitat i preparar manualitats, fires i visites a centres educatius per tal de conscienciar a les noves generacions.

●    Fomentar l’empatia i el voluntariat envers els animals abandonats i perduts, així com la seva cura i atenció.

●    Difondre i mantenir les xarxes socials per tal de donar sortida als animals que viuen a les instal·lacions.

●    Realitzar campanyes d’adopció, tant territorialment com a la resta del país o en països de la comunitat Europea.

ACTIVITATS:

●    Fires, trobades d’entitats, xerrades escolars, visites a centres de gent gran.

●    Ensinistrament de gossos per a teràpies.

●    Netejar d’espais i instal·lacions, cura i passeig dels animals residents.

●    Gestió de les cases d’acollida, de voluntariat, de les adopcions i gestió veterinària.

TASQUES DE VOLUNTARIAT: 

●    Ajudar a les fires, preparar cartells, manualitats, i assistir per dur a terme l’acció.

●    Netejar espais i instal·lacions

●    Passejar i atendre als animalets que estan en les instal·lacions.

●    Acompanyar als responsables en visites veterinàries, compres, etc.

Accés a les aplicacions