CONTACT : Susanna Ferreres

664 279 226

OBJECTIUS

  • Acompanyar i donar suport al i la celíac/a i la seva família.
  • Lluitar contra la desinformació envers la malaltia celíaca i contribuir a la seva normalització social.
  • Fomentar la investigació mèdica.
  • Treballar amb organismes públics per millorar la legislació.
  • Impulsar campanyes de sensibilització als sectors involucrats: restauració, productors i distribuïdors.

ACTIVITATS

  • Cooperar per aconseguir els objectius de l’entitat i donar suport de manera activa a l’associació.
Accés a les aplicacions