Consell Comarcal del

CONTACTE: Maribel Meix Subirats

977 445 308
WHATSAPP
656 980 163

OBJECTIUS

  • Promoció de la cultura de l’acolliment.
  • Recerca de famílies acollidores i col·laboradors/es per infants susceptibles d’aquesta mesura.
  • Suport als i les infants i famílies en procés d’acolliment.

ACTIVITATS

  • Formar famílies per acollir i adoptar.
  • Valorar famílies per acollir i adoptar.
  • Assessorar i fer seguiment dels i les infants i famílies d’acolliment, preadoptiu i adopció internacional.

TAQUES DE VOLUNTARIAT

  • Ser família acollidora o col·laboradora.
Accés a les aplicacions