Consell Comarcal Del

CONTACTE: Maribel Meix Subirats

977 445 308
WHATSAPP
656 980 163

OBJECTIUS:

 

ACTIVITATS:

●       Formar famílies per acollir i adoptar.

●       Valorar famílies per acollir i adoptar.

●       Assessorar i fer seguiment dels infants i famílies d’acolliment, preadoptiu i adopció internacional.

TAQUES DE VOLUNTARIAT:

Ser família acollidora o col.laboradora.

Accés a les aplicacions