977 22 22 93

Horario :

​DLL- DV de 8 a 14h i DLL- DJ de 15 a 18h

OBJECTIUS

  • Acompanyament a pacients i familiars que els han detectat càncer.
  • Conscienciar sobre la importància de la prevenció.
  • Apostar per la investigació.

ACTIVITATS

  • Suport i acompanyament psicològic.
  • Atenció social.
  • Orientació sanitària.
Accés a les aplicacions