CONTACTE: Mireia Salvador

WHATSAPP/TELF.: 682 740 177

OBJECTIUS

   • Atendre de manera integral a les persones amb cardiopatia congènita, les seves famílies i els/les professionals que hi tinguin relació al llarg de les diferents etapes evolutives.
   • Potenciar i impulsar projectes i serveis d’integració de les persones afectades de cardiopaties congènites en els diferents àmbits de la societat (educatiu, laboral, lúdic…).
   • Informar, difondre i sensibilitzar a la societat sobre les cardiopaties congènites.
   • Formar i fomentar el voluntariat com a forma de col·laboració.
   • Vetllar per aconseguir l’aplicació efectiva dels drets del nen i la  nena hospitalitzats (recollits en la Carta Europea dels Drets del Nen Hospitalitzat).

ACTIVITATS

   • Servei de suport i informació a les persones amb cardiopatia congènita.
   • Servei d’atenció psicosocial i d’acompanyament a les famílies amb fills/es amb problemes de cor congènits.
   • Servei d’assessorament i atenció als i les professionals.
   • Servei de Voluntariat.
   • Projecte: Cardiopatia congènita, activitat física i adaptació al medi.
   • Projectes de recerca.

TASQUES DE VOLUNTARIAT

  • Voluntariat d’hospital.
  • Voluntariat de suport escolar.
  • Voluntariat  per a les campanyes puntuals de difusió i sensibilització.
  • Voluntariats puntuals per a tasques de gestió   i organització de l’entitat.
  • Voluntariat motor per promoure activitats al territori

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

  • Treballem en tot el territori de Catalunya